Ako správne aplikovať vypalovaciu farbu?

 

Krok 1 – Príprava povrchu

Povrch musí byť pred náterom suchý, zbavený hrdze, mastnoty, prachu, špíny a starých nesúdržných alebo nepriľnavých náterov. Staré vyhovujúce nátery očistite a zdrsnite jemným brúsnym papierom. Pred natieraním podkladu natretého iným druhom farby urobte skúšku znášanlivosti so súčasným náterom.

Krok 2 – Natieranie

Pred aplikáciou farbu dôkladne premiešajte, nanášajte štetcom, valčekom alebo striekaním. Produkt sa neriedi. Minimálna hrúbka vlhkého náteru je 50 µm, suchého 23µm. Pre bežné aplikácie stačí 1 vrstva, pre náročnejšie použitie odporúčame naniesť 2 vrstvy. Po odtekanie rozpúšťadiel (min. 30 minút) každú vrstvu zvlášť vypáľte pri teplote 200 °C po dobu 2 hodín. Pre aplikáciu bez vypalovania, druhú vrstvu nanášajte po 16-18 hodinách.Farbu nanášajte pri teplote 5–30 ° C a max. relatívnej vlhkosti 85 %. Nízka teplota a vysoká vlhkosť môže ovplyvniť dobu schnutia.

Krok 3 – Čistenie náradia a skladovanie

Pred čistením odstráňte z náradia čo najviac zvyšné farby a potom ich umyte riedidlom Hammerite. Chráňte farbu pred mrazom a slnečným žiarením. Skladujte pri teplotách 5–30 °C v tesne uzatvorených obaloch. Číslo šarže a dátum výroby je uvedený na obale. Spotrebujte do 36 mesiacov od dátumu výroby.