Ako správne aplikovať farbu Hammerite Radiátor?

 

Krok 1 – Príprava povrchu

Povrchy musia byť čisté, suché a studené. Z povrchu odstráňte volnu hrdzu a nesúdržné zvyšky starého alebo poškodeného náteru. Znečistenie z kovového povrchu odstráňte riedidlom Hammerite, a už natreté povrchy očistite vodou a saponátom. Počkajte, až vyschnú. Hladké plochy, medené podklady a podklady z PVC prebrúste jemným brúsnym papierom. Odstráňte vzniknutý prach a nečistoty. Na skorodované plochy použite vhodný antikorózny náter. Pred natieraním povrchov už natretých inými farbami vykonajte skúšobný náter. Naneste malé množstvo farby Hammerite, a ak sa objavia nežiadúce reakcie, starý náter odstráňte.

Krok 2 – Natieranie

Farbu nerieďte. Pred natieraním dôkladne premiešajte. Pracujte pri teplotách medzi 10˚C až 25˚C. Natierajte štetcom, valčekom alebo striekaním v 2 – 3 vrstvách v intervale 6 hodín a presvedčte sa, že hrany a rohy sú dôkladne natreté farbou. Odporúčame používať štetce s umelohmotnými štetinami určené pre vodou riediteľné emaily. Pri nanášaní striekaním rieďte podľa potreby vodou v množstve do 20%. Parametre striekacieho zariadenia musia byť nastavené v závislosti na maliarských zručnostiach a vlastnostiach zariadenia. Po natieraní sa musí počkať 48 hodín pred opätovným nahrievaním radiátora. Prvé rozohrievanie čerstvo natretého radiátora by malo prebiehať postupne.

 Krok 3 – Čistenie náradia a skladovanie

Pred umývaním maliarskeho náradia odstráňte čo najviac zvyškov farby, a potom náradia očistite vodou. Chráňte farbu pred mrazom a priamym slnečným žiarením. Nepoužívajte prázdne obaly na skladovanie potravín. Uchovávajte mimo dosahu detí. Číslo šarže a dátum výroby je uvedený na obale. Spotrebujte do 60 mesiacov od dátumu výroby.