Ako správne aplikovať produkt na neželezné kovy?

 

Krok 1: Príprava povrchu

Podklad musí byť pred náterom suchý, bez mastnôt, prachu a špiny. Pozinkovaný podklad: Najvhodnejšie je použiť farbu na podklad starý cca 4 mesiace. Očistite max 1-2% roztokom čpavku, aby sa odstránil biely povlak, a dôkladne opláchnite vodou a nechajte vyschnúť. Narušené miesta so znakmi korózie zbavte hrdze a opatrite vhodným antikoróznym náterom. Podklad určený k renovácii (už natretý farbami určenými na pozink alebo plechovú krytinu natretú práškovou farbou): odstrániť zvyšky starej odlupujúcej sa farby pomocou prostriedkov na odstraňovanie farieb. Nepoužívať mechanické spôsoby odstraňovania farieb z pozinkovaného povrchu, aby sa nepoškodila ochranná zinková vrstva. Povlaky nepoškodených, dobre priľnavých starých farieb zmatnieť jemným brúsnym papierom, oprášiť a umyť vodou s detergentom (čistiacim prostriedkom, saponátom). Skorodovaná miesta očistiť až na čistý kov a opatriť vhodným antikoróznym náterom. Pred natieraním podkladu natretého iným druhom farby, urobiť skúšku znášanlivosti zo súčasným náterom.

Pozor: Náležitá prírava podkladu pred natieraním je kľúčová pre získanie čo najlepších ochranných vlastností náteru.

Krok 2: Natieranie

Pred natieraním aj v priebehu natierania je potrebné produkt dôkladne miešať. Nanášať štetcom, valčekom alebo hydrodynamickým nástrekom pri teplote 10 – 25 ° C. Nenatírat v pri vysokej vlhkosti a pri predpokladanom daždi. Produkt nedoporučujeme riediť. Natierať v dvoch až troch vrstvách s odstupom 4 hodín (minimálna hrúbka vrstvy náteru musí byť 80 mikrometrov).

Krok 3: Čistenie náradia a skladovanie

Pred čistením odstráňte z náradia čo najviac farby a potom je umyte vodou. Chráňte farbu pred mrazom a slnečným žiarením. Skladujte pri teplotách nad +5 ° C v tesne uzatvorených obaloch. Číslo šarže a dátum výroby je uvedený na obale. Spotrebujte do 24 mesiacov od dátumu výroby.

Pozor: Odtieň na obale je potrebné brať orientačne, skutočné odtiene sú k dispozícii v predajných strediskách.