Ako správne aplikovať farbu určenú priamo na hrdzu?

 

Krok 1 – Príprava

Povrch musí byť pred náterom suchý, bez mastnôm, prachu a špiny. Odstráňte odlupujúcu sa hrdzu. Zachovalé natrené kovové povrchy zdrsnite brúsnym papierom. Nevdychujte prach. Potom umyte vodou s prídavkom saponátu, dôkladne opláchnite čistou vodou a nechajte vyschnuť. U skorodovaných kovových povrchov, odstráňte zle držiace zvyšky starých náterov, povrch očistete dôkladne drôtenou kefou alebo obrúsením hrubým brúsným papierom, či ručnou brúskou. Hladké kovové povrchy je nutné zdrsnieť pre zvýšenie priľnavosti. Na nenatrené zinkové, hliníkové či pozinkové povrchy použite špeciálny základný náter na neželezné kovy. Pozinkované povrchy je možné ošetriť produktom Hammerite priamo na neželezné kovy bez nutnosti použiť základný náter. Naneste skúšobný náter na už predtým natrené povrchy, nechajte zaschnút 4 hodiny. V prípade nepriaznivej reakcie farbu zotrite.

Krok 2 – Nanášanie

Nerieďte, zľahka premiešajte. Nepoužívajte strojové miešanie. Nanášajte v 2 silných vrstvách (100 mikrónov). Náter roztierajte primerane. Ďalší náter nanášajte min. Po 6 hodinách. Odolný proti dážďu po 2 hod.

Krok 3 – Čistenie a skladovanie

Pred čistením odstráňte zo štětca a valčeka čo najviac farby. Štetec/valček vyčistite riedidlom Hammerite. Produkt je citlivý na vzduch. Farba pri styku so vzduchom rýchlo schne a môže dochádzať k tvorbe škralúpov v plechovke. Nevypúšťať do kanalizačnej siete a vodných tokov. Upozornenie: Nepoužívajte prázdne nádoby na skladovanie potravín. Skladovať v suchu v uzavretom originálnom obale pri teplote +5 až +30 °C. Plechovku chráňte pred mrazom a priamym slnečným žiarením. Číslo šarže a dátum výroby je uvedený na obale. Spotrebujte do 60 mesiacov od dátumu výroby.